RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Projektu konkurss finansējumam Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2021.gadā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Projektu konkurss finansējumam Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu īstenošanai 2021.gadā Sabiedrības integrācija 26.01.2021. 01.03.2021. - 30.11.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu konkursu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) un Rīgas domes Labklājības departamenta (LD) padotībā esošo iestāžu sabiedrības integrācijas un brīvprātīgā darba projektu finansiāla atbalsta saņemšanai.

Konkursa mērķis ir veicināt sabiedrības integrāciju Rīgas pilsētā un sekmēt saliedētas sabiedrības veidošanos, kurā ir augsts sabiedrības locekļu līdzdalības un sadarbības līmenis un tiek respektētas demokrātiskas nacionālas valsts vērtības, kā arī tiek attīstīta un popularizēta brīvprātīgā darba kustība Rīgas pilsētā, veicinot iedzīvotāju aktīvu līdzdalību un sociālo iekļaušanos.

Finansējums tiks piešķirts aktivitāšu īstenošanai šādās tematiskajās jomās:

- pilsoniskās līdzdalības un savstarpējās sadarbības attīstība;
- sociālās integrācijas veicināšana;
- iecietības veicināšana un jebkādas diskriminācijas novēršana;
- brīvprātīgā darba organizēšana un attīstība.

Viena projekta maksimālais finansējums ir 2500 EUR (divi tūkstoši pieci simti euro), minimālais finansējums nav noteikts. Pretendentam ir tiesības iesniegt ne vairāk kā vienu projekta pieteikumu no iestādes vai struktūrvienības.

Projektu īstenošana jāplāno laikā no 2021. gada 1. marta līdz 30. novembrim.

Gatavojot projektu pieteikumus, aicinām sekot līdzi valdības lēmumiem un plānojot aktivitātes rēķināties ar iespējamiem ierobežojumiem un epidemioloģiskās drošības pasākumiem, kas būs jāievēro īstenojot projektus.

Projektu pieteikumi iesniedzami IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļaiai ar elektronisku dienesta vēstuli (bez droša e-paraksta) ar norādi “RD iestāžu sabiedrības integrācijas projektu konkursam”.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2021. gada 26. janvāris plkst. 16.00.

Pirms projekta pieteikuma iesniegšanas, lūdzam, obligāti iepazīties ar projektu konkursa nolikumu. 

Papildinformācija par projektu konkursu pieejama pie IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Sabiedrības integrācijas projektu vadītājas Irinas Vasiļjevas pa tālruni 67181297 vai e-pastu: irina.vasiljeva@riga.lv.

Lai palīdzētu IKSD un LD padotības iestādēm sagatavot projekta pieteikumu, tiks organizēts informatīvs seminārs tiešsaistē (MSTeams) 18.01.2020. plkst. 14.00. Semināram aicinām pieteikties, aizpildot anketu līdz 14.01.2020. Lai pieteiktos, atvērt saiti ŠEIT. Tiem, kas būs pieteikušies uz semināru līdz norādītajam termiņam, pirms semināra tiks nosūtīti semināra materiāli.

Rezultāti