Foto

Rīgas pašvaldības iestādēs vairums pakalpojumu būs pieejami attālināti vai epidemioloģiski drošā vidē

Pamatojoties uz valdības lēmumu, ārkārtējās situācijas laikā Rīgas pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībās, kā arī galvaspilsētas dzimtsarakstu nodaļās iespēju robežās darbs tiks organizēts attālināti un nodrošinot pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem epidemioloģiski drošā vidē.

To paredz Rīgas pilsētas izpilddirektora izdotais rīkojums par pakalpojumu sniegšanu ārkārtējās situācijas laikā.

Pakalpojumu sniegšana un konsultācijas ar atsevišķiem izņēmumiem tiks sniegtas attālināti, izmantojot neklātienes kanālu starpniecību – elektroniski, pa tālruni, pa pastu uz oficiālo adresi, saņemot korespondenci pasta kastītē.

Lai ievērotu epidemioloģiskās drošības prasības un novērstu klientu drūzmēšanos pie pakalpojumu sniegšanas vietām, iekštelpas tiks nodalītas epidemioloģiski drošajā un nedrošajā vidē un klientu apkalpošana tiks veikta tikai pēc iepriekšēja pieraksta, noskaidrojot, vai klientam ir derīgs sadarbspējīgs sertifikāts, un informējot par pakalpojuma pieejamību. Klātienē būs jāvalkā sejas maskas un jāievēro divu metru distance, daudzviet būs izvietota informācija par drošības noteikumiem.

Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs epidemioloģiski nedrošā vidē varēs sniegt tikai šādus pakalpojumus un pieņemt pakalpojumu pieprasījumus:

 • dzīvesvietas deklarēšana;
 • papildu adreses norādīšana Latvijā vai ārvalstī;
 • izziņas saņemšana par personas dzīvesvietu;
 • vēlētāja paraksta apliecināšana;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības un krūšu nozīmes izsniegšana;
 • nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana;
 • publiska pasākuma saskaņošana;
 • publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļauja;
 • sapulces, gājiena vai piketa organizēšanas pieteikuma iesniegšana.

Apkaimju iedzīvotāju centrs epidemioloģiski nedrošā vidē klientus pieņem Klientu apkalpošanas nodaļās šādās dienās un laikā:

 • Eduarda Smiļģa ielā 46 – pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00;
 • Daugavpils ielā 31 – otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;
 • Ieriķu ielā 43A – trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00;
 • Brīvības ielā 49/53 – ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 19.00;
 • Gobas ielā 6A – piektdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 16.00.

Rīgas dzimtsarakstu nodaļas epidemioloģiski nedrošā vidē var sniegt tikai šādus pakalpojumus:

 • dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana;
 • miršanas fakta reģistrēšana;
 • laulības reģistrēšana.

Dzimtsarakstu nodaļas pieņem klientus epidemioloģiski drošā vidē šādās dienās un laikā:

 • Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļā Aglonas ielā 4B – otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00;
 • Rīgas pilsētas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļā Rūpniecības ielā 21 – otrdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.30;
 • Rīgas pilsētas Vidzemes dzimtsarakstu nodaļā Zemgaļu ielā 1 – trešdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 15.30;
 • Rīgas pilsētas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļā Dzirciema ielā 28 – otrdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00.

Minētos pakalpojumus epidemioloģiski nedrošā vidē var saņemt klienti individuāli vai vienas mājsaimniecības ietvaros bez sadarbspējīga sertifikāta uzrādīšanas, iepriekš pierakstoties, ja darbiniekam, kurš sniedz pakalpojumu klātienē, ir vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, akalpojumu sniegšanas telpā neatrodas citas personas, kā arī tiek lietotas sejas maskas un ievērota divu metru fiziska distance savstarpēji starp darbiniekiem, darbiniekiem un klientiem.

Pārējie pakalpojumi tiks sniegti tikai epidemioloģiski drošā vidē, nodrošinot klientu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu verifikāciju, valkājot sejas maskas un ievērojot divu metru fizisku distanci savstarpēji starp darbiniekiem, darbiniekiem un klientiem, nodalot apmeklētāju ar bērniem plūsmu laikā vai telpā, pārbaudot bērnu no 12 gadu vecuma testēšanas sertifikātus vai laboratorijas izziņas par pēdējo 72 stundu laikā veiktu skrīninga testu ar negatīvu rezultātu.

Plašāka informācija par pašvaldības iestāžu darbu pieejama šeit.