Datorapmācības

Publicitātes foto

Rīgas pašvaldība plāno uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes

Lai veicinātu digitālo pašapkalpošanās prasmju apguvi iedzīvotājiem, tādējādi veicinot personu veiksmīgāku iekļaušanos sabiedrībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un dzīves kvalitātes uzlabošanā, Rīgas pašvaldība piedalīsies projektā "Sabiedrības digitālo prasmju attīstība”.

“Liels prieks, ka turpinām dalību izaugsmes projektos, kas nodrošinās mūsu iedzīvotājiem piekļuvi mūsdienīgiem pakalpojumiem un uzlabos viņu dzīves kvalitāti. Apmeklējot Rīgas skolas, biedrības un apkaimju centrus, no iedzīvotājiem dzirdu, ka labākas digitālās prasmes palīdzēs atvieglot viņu ikdienu un vairākām sabiedrības grupām būs veiksmīgāka iekļaušanās mainīgajā sabiedrībā, kur tehnoloģiju loma pieaug. Mācības būs pieejamas gan klātienē, gan attālināti, un kopā tajās varēs piedalīties vairāk nekā 13 000 Rīgas iedzīvotāju. Aicinu rīdziniekus sekot informācijai un pieteikties mācībām,” saka Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Laima Geikina.

Projekts tiks īstenots sadarbībā ar vadošo partneri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma programmas  “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” gaitā.

Pašvaldībai projektā jānodrošina mācībspēku, telpu, aprīkojuma un mācību pieejamība iedzīvotājiem, tai skaitā mācību saturā integrējot tās elektroniskās iespējas, ko pašvaldība nodrošina saviem iedzīvotajiem, kā arī jāveic iedzīvotāju iedrošināšana un motivēšana mācīties.

Latvijai ir labi rezultāti digitālo publisko pakalpojumu pieejamības jomā un piedāvāto elektronisko pakalpojumu klāsts arvien pieaug, tomēr viens no būtiskiem iemesliem, kāpēc netiek pieteikti pakalpojumi elektroniski, aptaujās norādītas nepietiekamas zināšanas un prasmes. Sabiedrības pašapkalpošanās prasmju attīstībai viens no galvenajiem priekšnoteikumiem ir sadarbība ar pašvaldībām, lai tās veiktu savu iedzīvotāju prasmju attīstību tādu pakalpojumu saņemšanai, kas ir būtiskas iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Projektā paredzēts nodrošināt atbilstošas apmācības, prasmes varēs apgūt pašmācību ceļā vai ar pasniedzēju - mentoru - atbalstu gan klātienē, gan attālināti.

Projektā paredzēts, ka apgūt prasmes, lai varētu izmantot valsts, pašvaldības un privāto digitālo pakalpojumu sniedzēju izstrādātos digitālos risinājumus, būs iespējams vairāk nekā 13 000 Rīgas iedzīvotāju.

Projektu pašvaldība realizēs no 2024. gada septembra līdz 2026. gada martam.

Lēmums atbalstīt projekta īstenošanu pieņemts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 27. jūnija sēdē.

Informāciju sagatavoja: Sindija Grāvere, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore, e-pasts: sindija.gravere@riga.lv.