RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Iestājpārbaudījumu rezultāti uz 10. klasi

Matemātika
  1. daļa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2. daļa Kopā
Maksimālie punkti 38 12 4 6 6 5 6 6 5 8 6 7 6 4 5 6 92 130
Tekstpratība
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Latviešu valoda 13 14 15 16 Svešvaloda Kopā
Maksimālie punkti 2 4 3 3 2 4 2 2 3 2 2 9 38 4 3 4 4 15 53