RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Par departamentu

Ar Rīgas domes lēmumu 03.11.2009. Nr. 512 tika reorganizēti Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departaments un Rīgas domes Kultūras departaments, lai 2010. gada janvārī darbu pašvaldībā uzsāktu kā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD). No 2020. gada 1. jūnija Departamenta direktors ir Māris Krastiņš. No 2023. gada 1. marta direktora pienākumu izpildītājs ir RD IKSD Izglītības pārvaldes priekšnieks Ivars Balamovskis.

No 2023. gada 1. novembra Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments tiek pārdēvēts par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentu.

Departamenta padotībā ir vairāk nekā 300 pašvaldības dibinātas iestādes.

Izglītības jomā tās ir: 146 pirmsskolas izglītības iestādes (bērnudārzi), 104 vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādes (skolas), 8 interešu izglītības iestādes, 9 mākslas un mūzikas izglītības iestādes.

Kultūras jomā: Rīgas centrālā bibliotēka un tās 26 filiāles, Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība, Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Ziemeļrīgas kultūras apvienība", Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Pārdaugavas kultūras apvienība", divi kultūras un tautas mākslas centri,  Orķestris „Rīga”.

Sporta jomā: 10 sporta izglītības iestādes. Bez tam departamenta padotībā ir arī Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs (RIIMC). Līdz ar to RD IKSD kompetencē ir arī padotībā esošo iestāžu budžeta un investīciju plānošanas un izlietojuma organizēšana.

Lai īstenotu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta kompetencē esošās jomas, tajā darbojas šādas pārvaldes: Izglītības pārvalde, Kultūras pārvalde, Sporta un jaunatnes pārvalde, Administratīvā pārvalde, Finanšu pārvalde, Tiesiskā nodrošinājuma pārvalde un atsevišķas nodaļas: Audita un revīzijas nodaļa, Personāla nodaļa un Direktora birojs.

RD un RD IKSD logo lejuplādēt šeit

RD IKSD Struktūras shēma

RVP IKSD nolikums

Informācija par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām 

Informācija par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo iestāžu amatpersonu un darbinieku mēnešalgu apmēru sadalījumā pa amatu grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentā un tā padotībā esošajās iestādēs 

Konkursu uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatiem nolikums ar pielikumiem (skatīt zemāk)


Rīgas pilsētas pašvaldības Ētikas kodekss

  • Informācija par rīcību iespējamo interešu konfliktu gadījumos:

Informējam, ka Rīgas pilsētas pašvaldībā kontaktpunkta funkcijas, nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārākumiem, pilda Rīgas domes Iekšējo pārbaužu un korupcijas novēršanas nodaļa, tālrunis 67105627, e-pasts: bac@riga.lv.