RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Informācija trauksmes cēlējiem

2019. gada 1. maijā spēkā stājās Trauksmes celšanas likums. Likuma mērķis ir veicināt, lai sabiedrības interesēs tiktu celta trauksme par pārkāpumiem, un nodrošināt trauksmes celšanas mehānismu izveidi un darbību, kā arī trauksmes cēlēju aizsardzību.

No 2021. gada 1. jūlija Rīgas pašvaldībā izveidota vienota, centralizēta trauksmes celšanas sistēma.  

Trauksmes celšanas centrs pašvaldībā ir Rīgas domes Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas nodaļa, kuras darbinieki ir kontaktpersonas trauksmes celšanas jautājumos.

Trauksmes cēlējs, norādot savu vārdu, uzvārdu, e-pasta vai pasta adresi un tālruņa numuru, var iesniegt iesniegumu Rīgas domes Iekšējās kontroles un korupcijas novēršanas nodaļā:

  • nosūtot to uz speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izveidotu e-pasta adresi: trauksme@riga.lv; 
  • ievietojot to Rīgas domes administratīvās ēkas Rātslaukumā 1, Rīgā, vestibilā speciāli trauksmes cēlēju ziņojumiem izvietotā pastkastē; 
  • nosūtot nodaļai pa pastu, uz aploksnes norādot “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  • ziņojot mutvārdos kontaktpersonai.

Konsultācijas trauksmes celšanas jautājumos var saņemt, zvanot uz tālruni: 67012032 vai 67026859.

Sīkāka informācija par trauksmes celšanu atrodama www.trauksmescelejs.lv