RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Projekti

Nosaukums Avots Īstenošanas periods Kopējais finansējums (EUR)
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts 06.10.2017. - 31.12.2022. 25000000
Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts finansējums 01.09.2017. - 31.05.2023. 4304100
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Eiropas Struktūrfondu, Latvijas valsts un Rīgas pašvaldības finansējums 01.05.2017. - 31.12.2023. 6840587
Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda un Rīgas pašvaldības finansējums 01.10.2017. - 30.12.2022. 3384965
Starptautiskais projekts par migrāciju „Uzņemošās pilsētas” (Arrival Cities) Eiropas Savienības URBACT III programmas finansējums un iesaistīto organizāciju līdzfinansējums 15.09.2015. - 03.05.2018. 749844
Starptautiskais projekts par migrāciju, attīstību un cilvēktiesībām „AMITIE CODE” Eiropas Komisijas programmas „Nevalstiskais sektors un vietējās pašvaldības – Sabiedrības apziņas paaugstināšana par attīstības un izglītības jautājumiem attīstībai Eiropā” finansējums un iesaistīto organizāciju līdzfinansējums 01.05.2015. - 31.01.2018. 2385504
Projekts “Rīgas NVO nams - nevalstisko organizāciju un pašvaldības sadarbības platforma” (ACTive NGOs) Eiropas Savienības URBACT III (2013-2020) programma 04.04.2018. - 04.12.2020. 350000
Iniciatīva "Latvijas skolas soma" Latvijas valsts 01.09.2016. - 31.05.2019.
Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmu+ 01.02.2019. - 30.04.2021. 34136
ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (Access to Culture for All Citizens) Eiropas Komisija (ERAF) un dalībvalstis/partnervalstis 02.09.2019. - 02.03.2020. 149416