RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Normatīvie akti

Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, nolikumi, noteikumi, saistošie noteikumi u.c.

 • Izglītība

 1. Saistošie noteikumi Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"
 2. Saistošie noteikumi Nr. 199 “Kārtība, kādā reģistrējami un izskatāmi iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”
 3. Saistošie noteikumi Nr. 204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” Pakalpojuma apraksts
 4. Saistošie noteikumi Nr. 237 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu". Paskaidrojuma raksts
 5. Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 "Par izglītojamo ēdināšanu". Pielikums. (Grozījumi 23.08.2023.) 
 6. Saistošie noteikumi Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"
 7. Rīgas domes 24.01.2024. lēmums Nr. 3248 "Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apmēru pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajās izglītības iestādēs". Pielikums

Izglītības pakalpojuma līgumu formas pirmsskolām:

 1. paraugs. Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās/speciālās pirmsskolas izglītības programmu

 2. paraugs. Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās/speciālās pirmsskolas izglītības programmu

 3. paraugs. Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās/speciālās pirmsskolas izglītības programmu vasaras mēnešos

 • Kultūra

 1. ​Lēmums Nr.5430 “Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras stratēģija 2017.- 2030.gadam” 
 2. Saistošie noteikumi “Par pašvaldības atbalstu kultūras, mākslas pasākumu īstenošanai un amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Rīgā”
 3. Rīgas domes lēmums Nr.1642 "Par festivāla “Positivus” norisi Rīgā 15.07.2022. un 16.07.2022."  Sadarbības līgums
 4. Rīgas domes lēmums Nr.2821​ "Par festivāla “Positivus” norisi Rīgā 2023. gadā" 14.07.2023. un 15.07.2023.
   
 • Sports

 1. Iestādes āra sporta laukumu un slidotavu publiskas izmantošanas noteikumos iekļaujamie punkti 
 2. Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 248 "Par pašvaldības atbalstu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni projektu īstenošanai Rīgā" 
 3. Finansēšanas konkursu nolikumi atrodami sports.riga.lv sadaļā Finansēšanas konkursi.
   
 • Maksas pakalpojumi 

 1. Lēmums Nr. 5340 "Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs". Pielikums: Līdzfinansējuma apmērs profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība
 2. Lēmums Nr. 5341 "Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšanu". Pielikums: Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis
 3. Lēmums Nr. 5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmām  Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs". Pielikums: Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība
 4. Lēmums Nr. 2176 "Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem"

Pielikumi:
1. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
2. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo mūzikas un mākslas skolu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
3. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo kultūras centru, namu, muzeju un Orķestra "Rīga" sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
4. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo interešu izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
5. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu un sporta iestādes sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
6. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu sporta bāzu (speciāla sportam būvēta vai piemērota būve, peldbaseins, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml. )) un sporta iestādes sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība
7. cenrādis. Līdzdalības maksas aprēķināšanas kārtība, biļetes un citu pakalpojumu cena Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu rīkotajās nometnēs, sacensībās, turnīros, konkursos un citos pasākumos
8. cenrādis. Līdzdalības maksas aprēķināšanas kārtība Starptautiskā bakalaurāta programmām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās iestādēs