RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Normatīvie akti

Rīgas domes lēmumi, nolikumi, noteikumi,  saistošie noteikumi u.c.

  • Izglītība

1. Saistošie noteikumi Nr. 191 "Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju"

2. Saistošie noteikumi Nr.137 “Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs”  

3. Saistošie noteikumi Nr.204 “Kārtība, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina līdzfinansējumu privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam” Pakalpojuma apraksts

4. Rīgas domes 29.05.2019. lēmumu Nr.2321 "Par izglītojamiem, kuru ēdināšanas izmaksas sedz Rīgas pilsētas pašvaldība"

5. Saistošie noteikumi Nr. 188 "Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvei  Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Izglītības pakalpojuma līgumu formas pirmsskolām:

“Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem pirmsskolas izglītības iestādēs”
 

  • Kultūra

1. ​Lēmums Nr.5430 “Rīgas pilsētas pašvaldības kultūras stratēģija 2017.- 2030.gadam” 

 

  • Sports

1. Iestādes āra sporta laukumu un slidotavu publiskas izmantošanas noteikumos iekļaujamie punkti 

2. Kārtība, kādā piešķir naudas balvu Rīgas sportistiem par izciliem sasniegumiem sportā  

3. Finansēšanas konkursu nolikumi atrodami sports.riga.lv sadaļā Finansēšanas konkursi.
 

  • Maksas pakalpojumi 

1. ​Lēmums Nr. 5340 "Par līdzfinansējuma apmēru profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Pielikums: Līdzfinansējuma apmērs profesionālās ievirzes izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

2. Lēmums Nr. 5341 "Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošās Rīgas Centrālās bibliotēkas lietošanas noteikumu un maksas pakalpojumu apstiprināšanu"  

Pielikums: Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu cenrādis

3. Lēmums Nr. 5376 "Par līdzfinansējuma apmēru interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības  programmām  Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Pielikums (jaunā redakcija, piemērojama no 01.09.2021.): Līdzfinansējuma apmērs interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmām Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs un tā aprēķināšanas kārtība

4. Lēmums Nr. 5456 "Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem"

Pielikumi:
1. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo vispārējās izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība

2. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo mūzikas un mākslas skolu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība

3. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo kultūras centru, namu, muzeju un Orķestra "Rīga" sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība

4. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo interešu izglītības iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība

5. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu un sporta iestādes sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība

6. cenrādis. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo izglītības iestāžu sporta bāzu (speciāla sportam būvēta vai piemērota būve, peldbaseins, kā arī vide (laukumi, celiņi sporta nodarbībām, veselības takas u.tml. )) un sporta iestādes sniegtie maksas pakalpojumi, to izcenojumi un aprēķināšanas kārtība

7. cenrādis. Līdzdalības maksas aprēķināšanas kārtība, biļetes un citu pakalpojumu cena Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu rīkotajās nometnēs, sacensībās, turnīros, konkursos un citos pasākumos

8. cenrādis. Līdzdalības maksas aprēķināšanas kārtība Starptautiskā bakalaurāta programmām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās iestādēs