RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

RD IKSD konkurss 3 vakantajiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatiem

Nosaukums Darba vieta Publicēšanas datums Termiņš
RD IKSD konkurss 3 vakantajiem Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatiem Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (reģ. Nr. 90011524360) 08.03.2023. 05.04.2023.

Darba pienākumi

Veikt Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora/-es (Rīga, Salaspils iela 14) amata pienākumus.

Veikt Rīgas 5. pamatskolas - attīstības centra direktora/-es (Rīga, Brīvības gatve 384a) amata pienākumus.

Veikt Rīgas 64. vidusskolas direktora/-es (Rīga, Ūnijas iela 93) amata pienākumus.

Prasības kandidātiem

- izglītība atbilstoši normatīvajos aktos izglītības iestādes vadītājam noteiktajām prasībām;
- vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba pieredze vispārējās izglītības jomā;
- vismaz 2 gadu pieredze izglītības vadības darbā vai vadības darbā izglītības jomā; par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze vispārējās izglītības iestādes vadības darbā;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
- uz pretendentu neattiecas normatīvajos aktos noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;
- iemaņas darbā ar datoru;
- zināšanas izglītības iestāžu finansēšanas jautājumos;
- vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā;
- teicamas komunikācijas, sadarbības un prezentācijas prasmes.

Piedāvājums

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora amatalga EUR 1997.

Rīgas 5. pamatskolas – attīstības centra direktora amatalga EUR 1997.

Rīgas 64. vidusskolas direktora amatalga EUR 2773.

Piezīmes

Dokumentus - pieteikumu, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams), vīziju par mācību iestādes attīstības virzieniem, apliecinājumu, ka uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu (atrodams konkursa nolikuma pielikumā), un vēlams rekomendācijas līdz 2023. gada 5. aprīlim (ieskaitot) ar norādi “Konkursam uz izglītības iestādes vadītāja amatu” iesniegt pa pastu, norādot adresātu – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, K.Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010; vai personīgi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 5, vai parakstītu ar elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pastu iksd@riga.lv. Konkursa nolikums pieejams interneta vietnē www.iksd.riga.lv.

Tālruņi uzziņām 67026819, 67181306.

 


Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Rīgas valstspilsētas pašvaldība (Rīgas domes Izglītības,  kultūras un sporta departaments). Adrese Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539.
Personāla atlases nolūks ir noteikt atbilstīgāko no pretendentiem, ar kuru pašvaldība var nodibināt darba tiesiskās attiecības. Plašāka informācija par pretendenta personas datu apstrādi pieejama Noteikumos par personāla atlases privātuma politiku.