Sarunas

Foto avots JSPA

Nacionālā un starptautiska mēroga profesionālās pilnveides iespējas pedagogiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina pirmsskolu, vispārizglītojošo, profesionāloskolu un interešu izglītības pedagogus, izglītības iestāžu vadību un atbalsta personālu pieteikties nacionāla un starptautiska mēroga mācībām projekta metodes apgūšanai. Pieteikšanās 24h mācībām atvērta līdz šī gada 22. jūlijam, bet starptautiska mēroga un 6h mācībām līdz 5. un 13. augustam. Visas mācības ir bezmaksas.

Gatavojoties jaunajam mācību gadam, Eiropas skolu sadarbības tīkls eTwinning piedāvā mācības, kuras paredzētas pedagogiem, kuri vēlas apgūt projektu īstenošanu kā mācību metodi, lai nākotnē veidotu nacionālus un starptautiskus sadarbības projektus tiešsaistē. Piedaloties mācībās, pedagogi uzzinās par iespējām, ko sniedz eTwinning, iepazīsies ar tiešsaistes platformu, kurā darbojas eTwinning skolotāji un to, kādas iespējas sniedz darbošanās eTwinning. Papildus dalībnieki iepazīs eTwinning sadarbības projektu kritērijus, apskatīs dažādus projektu piemērus un izmēģinās plānot savu projekta ideju.

Vienas dienas mācības iesācējiem

Līdz 13. augustam aicina pedagogus, kuri māca bērnus un skolēnus vecumā no 3 līdz 19 gadiem, pieteikties kursam “Ievads eTwinning”. Mācības norisināsies no šī gada 20. līdz 23, augustam Rīgā, Liepājā, Saldū, Balvos, Cēsīs un Jēkabpilī. Pedagogi, kuri māca bērnus sākumskolas, pamatskolas un vidusskolas posmā var pieteikties uz visām mācībām, izņemot 20. augustā Rīgā. Pirmsskolas vecumposma pedagogi gaidīti uz visām mācībām, izņemot 21. augustā Rīgā.

Par veiksmīgu dalību kursā ir iespējams saņemt apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (6h apjomā).

Plašāka informācija un reģistrācijas anketas: https://etwinning.lv/aicina-pieteikties-6h-kursiem-ievads-etwinning/.

24h mācības pedagogiem ar pieredzi

Līdz 22. jūlijam aicina pedagogus ar iepriekšēju pieredzi eTwinning projektu īstenošanā pieteikties dalībai kādā no 24h mācībām. Sākumskolu pedagogus, kuri māca no 1. līdz 6. klasei aicina pieteikties nacionāla mēroga mācībās “Sākumskolas skolēnu iesaiste projektu plānošanā un skolēnu sadarbība eTwinning projektos sākumskolā”, kuras norisināsies no 12. līdz 14. augustam Rīgā. Pedagogiem, kuri vēlas koordinēt starptautisku projektu un atrast starptautiskus sadarbības partnerus aicinām pieteikties mācībās “eTwinning projekta koordinators”, kuras norisināsies no 19. augusta līdz 13. decembrim. Mācības sastāvēs no četrām tikšanās reizēm attālināti un klātienē.

Par veiksmīgu dalību kursā ir iespējams saņemt apliecību par pedagogu profesionālās kompetences pilnveidi (24h apjomā).

Mācības “Sākumskolas skolēnu iesaiste projektu plānošanā un skolēnu sadarbība eTwinning projektos sākumskolā”

Norises vieta: Rīga

Norises laiks: 2024. gada 12.-14. augusts

Mērķauditorija: Pedagogi, kuri māca no 1. līdz 6. klasei

Plašāka informācija un reģistrācijas anketa: https://ej.uz/etw-macibas7

Mācības “Sākumskolas skolēnu iesaiste projektu plānošanā un skolēnu sadarbība eTwinning projektos sākumskolā”

Norises vieta: attālināti un klātienē Rīgā

Norises laiks: 2024. gada 19., 26. augusts, 24. oktobris un decembra 2. nedēļa (datums tiks precizēts).

Mērķauditorija: pedagogi, kuri māca bērnus un skolēnus vecumā no 3 līdz 19 gadiem

Plašāka informācija un reģistrācijas anketa: https://ej.uz/etw-macibas6

Starptautiskas mācības pedagogiem ar pieredzi

Aicina pedagogus ar pieredzi eTwinning projektu īstenošanā pieteikties dalībai starptautiskos semināros, kuri norisināsies Igaunijā, Bosnijā un Hercegovinā un Gruzijā. Semināru laikā dalībniekiem būs iespēja iegūt jaunas zināšanas un diskutēt ar ārzemju kolēģiem par pilsoniskās līdzdalības prasmi un tās attīstīšanu bērniem un skolēniem, kā arī vienas mācības fokusēsies uz labbūtību.

Mācības "No klases līdz kopienai: skolotāju sagatavošana pilsoniskās līdzdalības mācīšanai"

Norises vieta: Tallina, Igaunija

Norises laiks: 2024. gada 17.-19. oktobris

Mērķauditorija: pirmsskolu un sākumskolu pedagogi

Pieteikšanās: līdz 2024. gada 13. augustam

Plašāka informācija un reģistrācijas anketa: https://ej.uz/etw-seminars1

Mācības "Eiropas Savienības vērtību integrācija klasē"

Norises vieta: Sarajeva, Bosnija un Hercegovina

Norises laiks: 2024. gada 7.-9. novembris

Mērķauditorija: vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu vadība un pedagogi

Pieteikšanās: līdz 2024. gada 13. augustam

Plašāka informācija un reģistrācijas anketa: https://ej.uz/etw-seminars2

Mācības "Labbūtība izglītības iestādēs"

Norises vieta: Tbilisi, Gruzija

Norises laiks: 2024. gada 9.-11. septembris

Mērķauditorija: pamatskolu un vidusskolu pedagogi

Pieteikšanās: līdz 2024. gada 5. augustam

Plašāka informācija un reģistrācijas anketa: https://ej.uz/etw-seminars3

Par eTwinning

eTwinning ir Eiropas Savienības programmas izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomā Erasmus+ aktivitāte, kura tiek īstenota, izmantojot projektu kā mācību metodi un nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, veicina pedagogu profesionālo pilnveidi IKT, metodikas un valodu jomā. Reģistrējoties eTwinning, skolotāji var īstenot projektus vietējā un Eiropas mērogā, izmantot bezmaksas tiešsaistes partneru atrašanas, sadarbības un projekta gaitas atainošanas rīkus, kā arī piedalīties vietējā un starptautiskā mēroga pedagogu profesionālās pilnveides pasākumos gan tiešsaistē, gan klātienē. eTwinning reģistrējušies aptuveni 1 055 000 skolotāju, no kuriem 7500 ir Latvijas skolotāji. Informācija par citiem eTwinning pasākumiem – www.etwinning.lv.

Informāciju sagatavoja:

Linda Muižniece-Slesare

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Pedagogu digitālās pratības pilnveides nodaļas projektu koordinatore

Mūkusalas iela 41 (2.stāvs), Rīga, LV-1004, Latvija

linda.muizniece@jaunatne.gov.lv