RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Finansēšanas konkursi

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Nometņu organizēšanas finansēšanas konkurss Izglītība Beidzies 01.06.2022. - 31.08.2022. Rezultāts
Brīvā laika aktivitāšu konkurss Izglītība Beidzies 15.06.2022. - 31.08.2022. Rezultāts
Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai Rīgā Sports Beidzies 14.05.2022. - 09.12.2022. Rezultāts
Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība Rīgas valstspilsētas pašvaldībai nozīmīgu sporta, aktīvās atpūtas un darba ar jaunatni pasākumu īstenošanai Rīgā Izglītība Beidzies 14.05.2022. - 09.12.2022. Rezultāts
Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība privāto muzeju atbalstam Kultūra Beidzies 04.04.2022. - 31.12.2022. Rezultāts
Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība radošo kvartālu un teritoriju atbalstam 2022. gadā Kultūra Beidzies 24.03.2022. - 31.12.2022. Rezultāts
Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai Izglītība Beidzies 01.06.2022. - 31.12.2022. Rezultāts
Līdzfinansējuma konkurss amatiermākslas kolektīvu atbalstam Kultūra Beidzies 23.03.2022. - 31.12.2023. Rezultāts
Konkurss Rīgas pašvaldības iestādēm līdzfinansējuma saņemšanai dalībai NVA programmā Izglītība Beidzies 01.06.2022. - 31.08.2022. Rezultāts
Sportiskās meistarības pilnveides aktivitāšu organizēšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības sporta izglītības iestādēm 2022. gadā Izglītība Beidzies 14.03.2022. - 30.10.2022. Rezultāts
Nometņu organizēšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotības izglītības iestādēm 2022. gadā Izglītība Beidzies 14.03.2022. - 31.12.2022. Rezultāts
Finansēšanas konkurss “Atlīdzība amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem” Kultūra Beidzies 01.01.2019. - 31.12.2023. Rezultāts
Jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanas konkurss Izglītība Beidzies 15.11.2021. - 15.05.2022. Rezultāts
Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa papildu kārta Izglītība Beidzies 18.10.2021. - 28.11.2021. Rezultāts
Iniciatīvu konkursa papildu kārta Rīgas jauniešiem Izglītība Beidzies 18.10.2021. - 28.11.2021. Rezultāts
Konkurss Eiropas Sporta nedēļas sporta pasākumu īstenošanai Rīgas pilsētā Sports Beidzies 23.09.2021. - 30.09.2021. Rezultāts
Kultūras pasākumu finansēšanas konkurss 2021. gadam Kultūra Beidzies 22.02.2021. - 31.12.2021. Rezultāts
Aicina pieteikt projektus tradicionālo kultūras pasākumu rīkošanai Rīgā 2021. gada 2. pusgadā Kultūra Beidzies 04.09.2021. - 31.12.2021. Rezultāts
Izsludina konkursu bērnu un jauniešu bezmaksas nometņu organizēšanai Izglītība Beidzies 16.08.2021. - 31.08.2021. Rezultāts
Konkurss par finansiālu atbalstu Rīgas sporta veterānu organizācijām Sports Beidzies 01.08.2021. - 31.12.2021. Rezultāts