RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Finansēšanas konkursi

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss finansiālam Rīgas domes iestādēm brīvprātīgo darba programmu īstenošanai 2018. gadā Sabiedrības integrācija Beidzies 12.03.2018. - 28.12.2018. Rezultāts
Projektu konkurss finansiālam atbalstam Rīgas domes iestādēm sabiedrības integrācijas projektu īstenošanai 2018.gadā Sabiedrības integrācija Beidzies 12.03.2018. - 30.11.2018. Rezultāts
Konkurss par Latvijas valsts simtgadei veltītu muzikālu gaismas uzvedumu 2018. gada 18. novembrī Rīgā, 11. novembra krastmalā Kultūra Beidzies 18.11.2018. - 18.11.2018. Rezultāts
Pavasara nometņu organizēšanas finansēšanas konkurss Izglītība Beidzies 12.03.2018. - 16.03.2018. Rezultāts
Projektu konkurss „Apkaimju iniciatīvas līdzdalības un piederības veicināšanai” 1. uzsaukums Sabiedrības integrācija Beidzies 01.03.2018. - 30.06.2018. Rezultāts
Finansēšanas konkurss par pasaules un Eiropas čempionātu sacensību organizēšanu Sports Beidzies 04.02.2018. - 22.12.2018. Rezultāts
Sabiedrības integrācijas projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām Sabiedrības integrācija Beidzies 19.02.2018. - 12.11.2018. Rezultāts
Konkurss finansiāla atbalsta piešķiršanai skolēnu starptautisko sadarbības pasākumu organizēšanai 2018. gadā Izglītība Beidzies 15.02.2018. - 31.12.2018. Rezultāts
Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss Kultūra Beidzies 01.03.2018. - 31.12.2018. Rezultāts
Projektu konkurss „Latviešu valodas zināšanu pilnveidošana profesionālo pienākumu veikšanai” 2018. gadam Sabiedrības integrācija Beidzies 05.02.2018. - 16.11.2018. Rezultāts
Konkurss par finansiālu atbalstu nozīmīgu un starptautisku sacensību organizēšanai Sports Beidzies 02.01.2018. - 30.12.2018. Rezultāts
Konkurss par finansiālu atbalstu tautas sporta sacensību organizēšanai Sports Beidzies 02.01.2018. - 30.12.2018. Rezultāts
Konkurss par finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu sacensību organizēšanai Sports Beidzies 02.01.2018. - 30.12.2018. Rezultāts
Rīgas festivālu mērķprogrammas finansēšanas konkurss 2016. – 2018. gadam Kultūra Beidzies 09.02.2016. - 30.12.2018. Rezultāts
Projektu konkursa „Latviešu valodas apguves kursu organizēšana un īstenošana Rīgas pilsētas iedzīvotājiem” 2018. gada rezultāti Sabiedrības integrācija Beidzies 25.01.2018. - 16.11.2018. Rezultāts
Finansēšanas konkurss “Atlīdzība amatiermākslas kolektīvu vadītājiem un speciālistiem” Kultūra Beidzies 16.02.2015. - 31.12.2018. Rezultāts
Kārtība, kādā piešķir finansiālu atbalstu Rīgas sportistiem dalībai starptautiskās sacensībās Nav jomas Beidzies 01.02.2021. - 31.12.2021. Aktīvs
Kārtība, kādā piešķir atbalstu Rīgas sportistiem dalībai pasaules un Eiropas čempionātos Nav jomas Beidzies 01.02.2021. - 31.12.2021. Aktīvs
Kārtība, kādā Rīgas pilsētas sportistus piesaka un iekļauj Rīgas izlasē individuālajos sporta veidos Nav jomas Beidzies 01.04.2021. - 31.12.2021. Aktīvs
Kārtība, kādā tiek piešķirts atbalsts Rīgas pilsētas nevalstiskajām sporta organizācijām Nav jomas Beidzies 06.04.2021. - 31.12.2021. Aktīvs