RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Konkurss Rīgas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām līdzfinansējuma saņemšanai dalībai NVA programmā

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Konkurss Rīgas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām līdzfinansējuma saņemšanai dalībai NVA programmā Izglītība 14.04.2021. 01.06.2021. - 31.08.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina konkursu Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēm un kapitālsabiedrībām līdzfinansējuma saņemšanai dalībai Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) programmā „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” 2020./2021. mācību gada vasaras brīvlaikā.

Līdzfinansējuma mērķis ir finansiāli atbalstīt pašvaldības iestāžu un uzņēmumu līdzdalību Rīgas jauniešu nodarbināšanā, sekmējot viņu prasmju un zināšanu pilnveidi un īstenojot karjeras attīstības atbalstu.

Ar prasībām pieteikumu noformēšanai un aizpildāmajām veidlapām var iepazīties konkursa nolikumā.

Pieteikumi iesniedzami IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldei līdz 2021. gada 14. aprīļa plkst.17.00.

Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes pieteikumus iesniedz ar elektronisku dienesta vēstuli;
Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības pieteikumus iesniedz kā elektronisku dokumentu, to nosūtot uz e-pasta adresi iksd.sportjaun@riga.lv ar paraksttiesīgās personas drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Konsultācijas ir iespējams saņemt, vēršoties pie RD IKSD Jaunatnes nodaļas galvenās speciālistes Katrīnas Sprudzānes (e-pasts: katrina.sprudzane@riga.lv; tālrunis 67181500).

Rezultāti