RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkurss Izglītība 19.05.2021. 07.06.2021. - 15.11.2021. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu, kurā aicināti piedalīties Rīgas skolēnu pašpārvalžu pārstāvji.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt projektus, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību.

Finanšu līdzekļi tiek piešķirti šādām aktivitātēm:

- neformālās mācīšanās aktivitātēm;
- āra dzīves aktivitātēm;
- jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā;
- fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību attiecīgajā sporta veidā (piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml.);
- radošai pašizpausmei (piemēram, radošām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām, izstāžu veidošanai).

Viena projekta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai paredzēts finansiāls atbalsts līdz EUR 500,00 un to piešķir partnerībām, kuras veido ne mazāk kā 2 Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu, kas īsteno profesionālās vidējās izglītības programmas, skolēnu pašpārvaldes.

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekti jāiesniedz līdz 19.05.2021., nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com.

Pieteikums ir jāiesniedz elektroniski – datorsalikumā (MS Word dokuments), latviešu valodā,  e-pasta nosaukumā norādot „Pieteikums skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursam”.  Projekta apstiprināšanas gadījumā būs jāiesniedz pieteikums papīra formā, ar pieteikuma veidlapā norādīto personu pašrocīgiem parakstiem, līdz pieteikumā norādītajam projekta uzsākšanas datumam.

Konkursa nolikumu un pieteikuma formas skatīt zemāk.

Visi iesniegtie projekti to komandām/pārstāvjiem būs jāprezentē konkursa komisijai 25.05.2021. Informācija par prezentāciju norisi un laiku tiks nosūtīta projektu iesniedzējiem personīgi uz e-pastu. 

Lai palīdzētu sagatavot projektus, 07.05.2021. pl. 17.00 tiešsaistē notiks “Projektu darbnīca Rīgas jauniešiem”, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par konkursu, iepazīt projektu rakstīšanas un pieteikumu aizpildīšanas nianses, attīstīt idejas, atrast partnerus un saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem par Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu.

Pieteikšanās darbnīcai šeit  

Konsultācijas ir iespējams saņemt arī individuāli. Papildus informācija pie jauniešu studijas "BaMbuss" vadītājas Līgas Siliņas (tālr. 26808042, e-pasts: macibas.brf@gmail.com).

Skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursu 2021. gadā organizē nodibinājums "Baltijas Reģionālais fonds" Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta uzdevumā.

Rezultāti