RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/23 Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
14.10.2021. 25.10.2021. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu "Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/23 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 28 100,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – visām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums jāiesniedz EIS sistēmā - https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/64833
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

Pielikumi