RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Mobilo informatīvo stendu nodrošinājums

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/16 Mobilo informatīvo stendu nodrošinājums
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
14.08.2018. 27.08.2018. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Mobilo informatīvo stendu nodrošinājums”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/16 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 29 000,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – visām prasībām atbilstošs, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums – mobilu informatīvo stendu ar LED moduļu profilu apgaismojumu (lielgabarīta konstrukciju ar apgaismojumu) un infoplākšņu izgatavošanas, uzstādīšanas pilsētvidē pakalpojuma piedāvājums.
Piedāvājums jāiesniedz Departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 līdz 2018. gada 27. augustam plkst. 10.00.
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

Pielikumi