RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

„Ziemassvētku egļu nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/18 „Ziemassvētku egļu nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
12.10.2018. 23.10.2018. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Ziemassvētku egļu nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/18 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 18 000,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – visām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums jāiesniedz Departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 līdz 2018. gada 23. oktobrim plkst. 10.00.
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Dāvis Kalniņš, e-pasts: Davis.Kalnins@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

Pielikumi