RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RDSPSBR2018/9 Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde
Bērnu un jauniešu basketbola skola "RĪGA"
KRIŠJĀŅA BARONA IELA 107
RĪGA , Tālr. : 67276175
bskriga@riga.lv http://www.basketbolaskola.lv
16.11.2018. 28.11.2018. Noslēdzies

Informatīvais paziņojums par iepirkumu.
Bērnu un jauniešu basketbola skola “Rīga” (turpmāk – BJBS “Rīga”) veic iepirkumu “Baseinu ūdens sagatavošanas ķīmijas piegāde”, identifikācijas Nr.RDSPSBR2018/9
Paredzamā līgumcena nepārsniedz EUR 22000.00 bez PVN 21% par visu priekšmeta apjomu.
Iepirkuma norises kārtība – Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
Piedāvājuma izvēles kritērijs –saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
Līguma izpildes termiņš – 12 mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
 
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 28.novembrim plkst.10:00 BJBS „Rīga” sporta kompleksā „Daugavas sporta nams”, Rīgā, Kr. Barona 107, 240. kab.
Iepirkuma kontaktpersona – D. Dzenis, tel.67317755, fakss 67313057, e-pasts: ddzenis@edu.riga.lv

Pielikumi