RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Hokeja inventāra iegāde hokeja skolas “Rīga” bērnu un jauniešu komandu vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RDIKSD PISII Hokeja skola Hokeja inventāra iegāde hokeja skolas “Rīga” bērnu un jauniešu komandu vajadzībām
Hokeja skola "Rīga"
VIETALVAS IELA 15 k-2
LATGALES PRIEKŠPILSĒTA , LV-1035
Tālr. : 67546214, 67546215
hokejaskola@riga.lv hsriga.lv
29.11.2018. 10.12.2018. Noslēdzies

Hokeja skola "Rīga" veic iepirkumu “Hokeja inventāra iegāde hokeja skolas “Rīga” bērnu un jauniešu komandu vajadzībām", identifikācijas Nr. RDIKSD PISII Hokeja skola "Rīga" 2018/3.

Iepirkuma norises kārtība – saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu.

Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2018. gada 10. decembrim plkst.14:00 Rīgā, Vietalvas ielā 15 k-2, sekretariātā.

Iepirkuma kontaktpersona - Hokeja skolas “Rīga” Iepirkumu komisijas vadītājs Igors Bluks, e-pasts: hokejaskola@riga.lv, tālr. 26303121.

Pielikumi