RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Informācija zīmju valodā

Rīgas dome

 

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbību, tajā esošajām nozaru komitejām, par domei padotajiem departamentiem un institūcijām.

Klientu apkalpošanas centrs

Informācija par centra funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem, atrašanās vietu un darba laikiem.

 

 

Izglītības, kultūras un sporta departaments

Informācija par departamenta funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem.

 

Pirmsskolas

Informācija par pirmsskolu pieejamību, reģistrēšanās kārtību un kontaktinformācija.

 

Skolas

Informācija par izglītības iestāžu veidiem, pieejamību, pieteikšanās kārtību un kontaktinformācija.

 

Interešu izglītība

Informācija par iespējām bērniem un jauniešiem apmeklēt pulciņus, sporta nodarbības, mūzikas, mākslas un sporta skolu nodarbības.

 

Jauniešu brīvais laiks

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības darbu jaunatnes jomā un  jauniešu iespējām pavadīt savu brīvo laiku, tai skaitā jauniešu centru Kaņieris, nometnēm, brīvā laika centriem utt.

 

Kultūra

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības piedāvājumu kultūras jomā, iespējām apmeklēt publiskus bezmaksas kultūras pasākumus un iestādēm, kas to nodrošina.

 

Sports

Informācija par pašvaldības piedāvājumu sporta jomā, iespējām apmeklēt tautas sporta pasākumus un vietām, kur tiek piedāvātas sporta aktivitātes.

 

Labklājības departaments

Informācija par departamenta funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem.

 

Rīgas sociālais dienests

Informācija par dienesta funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem.

 

Rīgas Bāriņtiesa

Informācija par Bāriņtiesas funkcijām, sniegtajiem pakalpojumiem un pieņemšanas laikiem.

 

Sociālā palīdzība (pabalsti)

Informācija par pabalstu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pabalstu saņemšanas iespējām.

 

Sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem

Informācija par pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām.

 

Sociālie pakalpojumi senioriem

Informācija par pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām.

 

Sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem

Informācija par pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām.

 

Veselību veicinošās aktivitātes

Informācija par Rīgas valstspilsētas pašvaldības piedāvātajām iespējām piedalīties bezmaksas veselību veicinošās nodarbībās.

 

Atbalsts krīzes situācijās

Informācija par krīzes veidiem, atbalsta veidiem krīzes situācijās un kontakinformācija, kur interesēties par pakalpojumu saņemšanas iespējām.

 

Rīgas pašvaldības policija

Informācija par policijas funkcijām, policijas struktūra un kā ziņot par pārkāpumiem.

 

Rīgas Centrālā bibliotēka

Informācija par  Rīgas Centrālās bibliotēkas un tās 24 filiālbibliotēku maksas un bezmaksas pakalpojumiem, iespēju kļūt par lasītāju un RCB elektroniskā grāmatu kataloga lietotāju.

 

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļas

Informācija par Rīgas dzimtsarakstu nodaļu sniegtajiem pakalpojumu veidiem un kontaktinformācija.

 

Uzņēmums "Rīgas satiksme"

Uzņēmuma "Rīgas satiksme" sniegtie pakalpojumi un norādes sabiedriskā transporta lietotājiem.

Īsfilma “Iepazīsim Rīgas apkaimes!” zīmju valodā

Latvijas Nedzirdīgo savienības projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimes ar zīmju valodu!” 2. aktivitātē tika sagatavota īsfilma “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” latviešu zīmju valodā ar subtitriem latviešu valodā.

Īsfilmā stāstīts:

  • par Rīgas pilsētas 12 apkaimēm: Ziepniekkalnu, Āgenskalnu, Ķīpsalu, Šampēteri, Grīziņkalnu, Maskavas foršati, Vecmīlgrāvi, Ķengaragu, Sarkandaugavu, Teiku, Mežaparku, Skansti;
  • kas ir jēdziens “apkaime”;
  • kā radās Rīgas apkaimes;
  • kas ir Rīgas Apkaimju alianse un kāds ir tās mērķis;
  • kā veidotas apkaimju robežas;
  • kāda ir apkaimju ideja;
  • cik apkaimes ir Rīgas pilsētā;
  • apkaimes vēsture;
  • ar ko apkaime ir populāra;
  • no kurienes radās apkaimes nosaukums u.c.

Īsfilmas veidošanas procesā piedalījās paši nedzirdīgie cilvēki, dzīvojošie Rīgas pilsētā. Viņiem tā bija lieliska iespēja uzzināt ko jaunu par savu pilsētu un tās apkaimēm, pilnveidot un izkopt latviešu zīmju valodu, gūt pozitīvo pieredzi.

Sadarbības partneris – Rīgas Apkaimju alianse sniedza informatīvo atbalstu–konsultācijas īsfilmas “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” veidošanas procesā par Rīgas pilsētas apkaimēm.

Īsfilma “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” ir sagatavota Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas līdzfinansētā projekta “Iekļaujamies Rīgas apkaimēs ar zīmju valodu!” ietvaros. 

Par īsfilmas “Iepazīsim Rīgas pilsētas apkaimes!” saturu atbild biedrība “Latvijas Nedzirdīgo savienība”.

Informāciju sagatavoja: Ilona Liniņa, informācijas un publicitātes ieviešanas darba grupas locekle.

<