RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Starptautiskais projekts par migrāciju „Uzņemošās pilsētas” (Arrival Cities)

Nosaukums Avots Īstenošanas periods Kopējais finansējums (EUR)
Starptautiskais projekts par migrāciju „Uzņemošās pilsētas” (Arrival Cities) Eiropas Savienības URBACT III programmas finansējums un iesaistīto organizāciju līdzfinansējums 15.09.2015. - 03.05.2018. 749844

Projekta kopējais mērķis ir apzināt situāciju migrācijas un integrācijas jomā projekta partneru dalībvalstīs un sagatavot rīcības plānu jauniebraucēju iekļaušanai sabiedrībā sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām partnervalstīs.

Tikšanās projektā "Uzņemošās pilsētas"

Noslēdzies projekts “Uzņemošās pilsētas”: tapis vietējās rīcības plāns imigrācijas jautājumos

Aprīļa sēdē tiekas projekta “Uzņemošās pilsētas” darba grupas dalībnieki

Projekta “Uzņemošās pilsētas” darba grupas tikšanās

Vietējā rīcības plāna projekta prezentācija NVO dialoga platformas pārstāvjiem

Vietējā rīcības plāna projekta prezentācija Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos locekļiem

Vietējā rīcības plāna projekta prezentācija Rīgas skolotājiem un izglītības darbiniekiem

Projekta vietējā atbalsta grupas pārstāvji tika informēti par starptautisko semināru Oldenburgā

Darba grupas augusta tikšanās

Darba grupas jūnija sēde

Notikusi darba grupas kārtējā tikšanās

Atbalsta grupas informēšana par starptautisko semināru Vantā

Rīgas NVO namā pašvaldību darbinieki iepazīst URBACT un citas pašvaldību atbalsta programmas

Atbalsta grupas pārstāvji turpina darbu pie rīcības plāna izstrādes

Darba grupa turpina rīcības plāna izstrādi

Atbalsta grupas informēšana par starptautisko semināru Drēzdenē

Noticis pirmais starptautiskais seminārs Drēzdenē

Projekta vietējā atbalsta grupas pārstāvju sanāksme

Atbalsta grupa spriež par projekta “Uzņemošās pilsētas” aktivitātēm otrās fāzes ietvaros

Turpinās starptautiska projekts „Uzņemošās pilsētas” (Arrival Cities) īstenošana

Starptautiskais projekts par migrāciju „Uzņemošās pilsētas” (Arrival Cities)