RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (Access to Culture for All Citizens)

Nosaukums Avots Īstenošanas periods Kopējais finansējums (EUR)
ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (Access to Culture for All Citizens) Eiropas Komisija (ERAF) un dalībvalstis/partnervalstis 02.09.2019. - 02.03.2020. 149416

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem no Amsterdamas, Tallinas, Viļņas, Sofijas, Lisabonas, Londonas un Dublinas ir uzsācis projekta ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (Access to Culture for All Citizens) pirmās fāzes īstenošanu.

Projekta mērķis ir veidot sadarbības tīklu, lai kopīgi pētītu un meklētu risinājumu kopīgām problēmām kultūras pieejamības nodrošināšanā, apzinātu situāciju projekta partneru pilsētās, apgūtu citu pilsētu labāko pieredzi, aktualizējot tādas tēmas, kā datu bāze un informācija (pētījums par iedzīvotāju iesaisti kultūras aktivitātēs, datu analīze un risinājumi); kultūras piedāvājuma decentralizācija, līdzdalība; inovatīvi risinājumi, kā rezultātā kopīgi ar vietējo atbalsta grupu izveidot uz sadarbību vērstu rīcības plānu, akcentējot iekļaujošās kultūras politikas nozīmīgumu.

Projekta pirmās fāzes norises laiks: 2019. gada 2. septembris – 2020. gada 2. marts

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības starpreģionu sadarbības programmas URBACT III (2014 – 2020) ietvaros, tā kopējais finansējums ir EUR 149 416, kur 85% tiek finansēts ar ERAF un 15%  ar Rīgas pašvaldības finansējumu.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem no Amsterdamas, Tallinas, Viļņas, Sofijas, Lisabonas un Dublinas turpina projekta ACCESS „Kultūras pieejamība visiem” (Access to Culture for All Citizens”) otrās fāzes īstenošanu.

Projekta otrās fāzes oficiālais sākums ir 2020.gada 7.maijs, sakarā ar Covid-19 pandēmiju, projekta otrās fāzes norises laiks tika pagarināts līdz 2022.gada 7.augustam. Projekta otrās fāzes kopējais budžets ir 60 654,00 EUR

Projekta otrās fāzes norises laiks: 2020. gada 7. maijs – 2022. gada 7. augusts

Informācija par projektu ACCESS 

Informācija par URBACT III (2014 – 2020) programmu: www.urbact.eu

Publikācijas

 Izveidots vienots kultūras norišu kalendārs

Kultūra apvieno apkaimju iedzīvotājus

Projekts - kultūras kalendārs

Projekta ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” dalībnieku tikšanās

Pavasaris ir cerību laiks, kad daba atmostas pēc ilgā ziemas miega

Kultūras pieejamība - Rīgas Ziemeļu kultūrtelpa

Kultūras pieejamība un svētku noskaņa Rīgas apkaimēs Ziemassvētku gaidīšanas laikā

Projekts ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” pandēmijas laikā (16.11.2020.)

URBAKT e-universitāte

Turpinās projekts ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (27.09.2020.)

Projekta ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” pirmās fāzes rezultāts (18.03.2020.)

Rīga un Eiropas galvaspilsētas vada programmu kultūras iekļaušanas veicināšanai (16.01.2020.)

Starptautiskais projekts ACCESS “Kultūras pieejamība visiem” (30.09.2019.)