RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Nosaukums Avots Īstenošanas periods Kopējais finansējums (EUR)
Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai Eiropas Struktūrfondu, Latvijas valsts un Rīgas pašvaldības finansējums 01.05.2017. - 31.12.2023. 6840587

Projekta mērķa grupa ir vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei, kā arī profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.
Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.
Projekta laikā pedagogiem tiks sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, kā arī taps metodiskie līdzekļi, veidota vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, par veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Projektā īstenotie pasākumi būs vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.

Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai Rīgas izglītības iestādēs tika īstenotas papildu individuālās konsultācijas (2021.g.)

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Kā sniegt atbalstu bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība? (2020.g.)

"PuMPuRS" turpina sniegt atbalstu

Rīgas skolas turpina sniegt atbalstu projektā "PuMPuRS"

Nodrošinot supervīzijas attālināti, projekts PuMPuRS sniegs atbalstu skolotājiem ārkārtējās situācijas laikā

Aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšana

“Jaņa Rozentāla Mākslas skola” iesaista projektā jauniešus no mācību pārtraukšanas riska grupas

Raidījums KLASE skolēniem, skolotājiem un vecākiem

Vairāk nekā 20 000 skolēnu visā Latvijā saņēmuši projekta PuMPuRS atbalstu, lai nepārtrauktu mācības pirms laika

PuMPuRS sniedzis atbalstu jau vairāk nekā 16 000 skolēniem visā Latvijā (2019.g.)

Izsludina projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”

Projekts "PUMPURS" Rīgas skolās

Bērns bēg no stundām: skola var saņemt finansējumu, lai palīdzētu šiem skolēniem (2018.g.)

Uz darbu eju biežāk nekā uz skolu

Izsludina projektu konkursu “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” 

Pirmā skolas diena ar "PuMPuRu"

PuMPuRS veicina sadarbību starp skolotājiem

Rīgas skolās plaukst „PuMPuRS”

34 Rīgas izglītības iestādes iesaistīsies projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (2017.g.)

Rīgas pašvaldība ar 900 000 eiro līdzfinansēs projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai