Īstenojot Rīgas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas plānu, būs izmaiņas vairākās izglītības iestādēs

Lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu skolās, kā arī vienlaikus nodrošinātu konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem, Rīgas pašvaldībā būs izmaiņas vairākās vispārējās izglītības iestādēs.

Tostarp paredzēta vairāku skolu nosaukuma maiņa, valsts ģimnāzijas statusa piešķiršana, kā arī vienas skolas slēgšana.

Turpinot jau 2010. gadā uzsākto Rīgas skolu tīkla pilnveides plānu un īstenojot Rīgas attīstības programmas rīcības virzienu – kvalitatīva un mūsdienīga izglītība,  2019. – 2021. gadā pašvaldība akcentē kvalitatīvas vispārējās izglītības nodrošināšanu.

Rīgas domes pagaidu administrācijas lēmuma projekts, kas tiks izskatīts sēdē 29. maijā, paredz nosaukuma maiņu vairākām skolām. Turpmāk būs Rīgas 66. speciālā vidusskola būs Rīgas 66. vidusskola, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolai – attīstības centram nosaukums mainīts pret Rīgas Valda Avotiņa pamatskolu, savukārt Rīgas 3. speciālā pamatskola būs dēvējama par Rīgas 3. pamatskolu.

Lēmuma projekts paredz arī Rīgas Lastādijas pamatskolas likvidāciju, kas pamatojama ar pastāvīgu skolēnu skaita samazināšanos. Mazā skolēnu skaita dēļ skolai ir nepietiekama valsts mērķdotācija, līdz ar to nav iespējams nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu un konkurētspējīgu atalgojumu pedagogiem. Turklāt nepietiekamā mērķdotācija traucētu jaunā, kompetencēs balstītā, izglītības satura ieviešanā, kas valstī jāīsteno, sākot no 2020. gada 1. septembra.

Rīgas Lastādijas pamatskolas vispārējās izglītības programmu pēctecību plānots nodot Rīgas 75. vidusskolai. Savukārt skolas telpas tiks nodotas lietošanā citai vispārējās izglītības iestādei, lai nodrošinātu konkrētās skolas mācību vides modernizēšanu un mācību procesam nepieciešamo telpu paplašināšanu. Skolas dienesta viesnīcas telpas plānots nodot Rīgas domes Labklājības departamentam. Savukārt skolas pedagogiem un tehniskajam personālam tiks izmaksātas kompensācijas.

Sagaidot nākamo mācību gadu, pozitīvas izmaiņas notikušas arī Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā, tā ieguvusi valsts ģimnāzijas statusu un turpmāk būs dēvējama par Rīgas Valsts klasisko ģimnāziju.

Attēls: pixabay.com

Informāciju sagatavoja: Indra Vilde – Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja.