Foto

Iznākusi “Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata 2020-2021”

Decembrī iznākusi kārtējā Rīgas Centrālās bibliotēkas (RCB) gadagrāmata – jau astoņpadsmitā. Grāmata aptver notikumus no 2020. gada jūlija līdz 2021. gada jūlijam, un tajā līdztekus citiem rakstiem atspoguļotas arī Covid-19 pandēmijas laika mācības. “RCB un filiālbibliotēkās aizvadītā laika ritumu – otro gadu Covid-19 zīmē – ietekmēja, bet nespēja apstādināt pandēmija un krīzes,” raksta RCB direktore Dzidra Šmita.

Sadaļā “Viedokļos ieklausoties” publicētas sarunas ar pazīstamām bibliotēku un grāmatniecības pasaules personībām – LR Kultūras ministrijas darbiniecēm Lindu Langenfeldi un Vandu Bērziņu, izdevēju Viju Kilbloku un Latvijas Nacionālās bibliotēkas speciālisti Janu Dreimani.

Tradicionālajā sadaļā “Pašu mājās” lasāmi raksti par RCB darbību projektu jomā un sociāli atbildīgo darbu bibliotekāro pakalpojumu sniegšanā tiem, kam vajadzīgs vairāk atbalsta un rūpju. Sadaļā apkopoti bibliotekāru viedokļi un vērtēta krīze kā iespēja veltīt laiku lietu sakārtošanai, profesionālajai un pašizglītībai un garīgajai pilnveidei. Šeit publicēts arī raksts par Covid -19 laiku skolu bibliotēkās un ar to saistītajiem izaicinājumiem.

Jauna grāmatas sadaļa ir rakstu apkopojums “Sadarbībā un vienotībā”, kurā atspoguļotas ikgadējā METLIB konferencē gūtās atziņas, atskats uz konferenci “Baltu mantojums” un Lietuvas un Latvijas kultūras saiknes Raiņa un Aspazijas literārās darbības kontekstā.

Jauna sadaļa ir arī “Rīgas Centrālās bibliotēka un LKA Latvijas Kultūras koledža”. Koledža ir iecienīta RCB darbinieku mācību iestāde.  Publikācijas iepazīstina ar koledžas piedāvājumu, aktualitātēm un studentu atsauksmēm.

Sadaļā “Bibliotēku vēsture” publicēti raksti par RCB, kurai 2021. gadā atzīmējām 115. jubileju, kā arī citām jubilārēm – Biķernieku un Sarkandaugavas filiālbibliotēkām un filiālbibliotēku “Avots”.

Gadagrāmatā ievietotas arī intervijas ar RCB darbiniecēm. Grāmatu tradicionāli noslēdz “Svarīgāko notikumu hronika”, kurā aplūkota RCB un filiālbibliotēku darbība kopumā.

Grāmata ir bagātīgi ilustrēta un gaida savus lasītājus!