Foto

Izsludina divus konkursus jauniešu aktivitāšu finansiālam atbalstam

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments izsludina divus konkursus – Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projekta papildu kārtu un Iniciatīvu atbalsta konkursa papildu kārtu galvaspilsētas jauniešiem.

Rīgas skolēnu pašpārvalžu sadarbības projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt aktivitātes, kas stiprina Rīgas vispārizglītojošo skolu un profesionālās izglītības iestāžu skolēnu pašpārvalžu kapacitāti, veicina to aktīvu iesaistīšanos izglītības iestāžu darbā un sekmē pašpārvalžu savstarpējo sadarbību. Finansējumu plānots piešķirt vairākām aktivitātēm: neformālās mācīšanās norisēm, āra dzīves pasākumiem, jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā, fiziskām aktivitātēm, kas neprasa mērķtiecīgu, ilglaicīgu iepriekšējo sagatavotību un radošām pašizpausmēm. Projekta pieteikumi jāiesniedz līdz 24. septembrim, nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com.

Savukārt jauniešu iniciatīvu konkursā aicināti piedalīties Rīgas jaunieši un jauniešu grupas vecumā no 13 līdz 20 gadiem. Konkursu rīko, lai finansiāli atbalstītu iniciatīvas, kas veicina jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību. Iniciatīvu projekti jāiesniedz līdz 23. septembrim, nosūtot uz e-pasta adresi macibas.brf@gmail.com.

Abu konkursu nolikumi un saistītie dokumenti pieejami tīmekļa vietnes www.izglitiba.riga.lv sadaļā „Finansēšanas konkursi”.

Titulbilde: pixabay.com