NVO namā skatāma tekstilgleznu izstāde “Dimensijas”

NVO namā skatāma tekstilgleznu izstāde “Dimensijas”

NVO nama (Ieriķu iela 43A, Rīga) 1. un 2. stāva gaiteņos līdz 28. februārim ir apskatāma tekstilgleznu izstāde “Dimensijas”, kura vedina apmeklētājus doties telpisku ilūziju un košu krāsu ceļojumā. “Dimensijas” ir nodibinājuma “Fonds Kopā” Dienas aprūpes centra klientu darbu izstāde.

Dienas aprūpes centra “Kopā” klienti (pieaugušie ar garīga rakstura traucējumiem) vairāku gadu garumā nodarbojas ar izšūšanu. Dažkārt liekas, kas tur liels – piešūt pērlīti vai podziņu, bet centra klientiem tas ir sasniegums – gan pirkstos noturēt adatu, gan ievērt diegu, uzsiet mezglu, atrast pareizās krāsas un izmēra pērli, satvert, piešūt un sākt visu no gala.

Izstādē ir apskatāmi darbi, kas tapuši ilgākā – apmēram 6 gadu – laika posmā, mākslinieces – skolotājas Daces Saltās vadībā. Interešu izglītības nodarbībās ir radītas tekstilaplikācijas, kuras ar dažāda veida pērlītēm izšuva un vēra centra “Kopā” klienti.

Ar izstādes ieceri iepazīstina “Fonds Kopā” pārstāvji: “Izstādē apskatāmie darbi ir veidoti opārtā - vizuālās mākslas stilā, kam raksturīgas telpiskas ilūzijas un asi krāsu kontrasti. Katrs darbs pauž kādu īpašu skatījumu, ko apmeklētājs var apcerēt savas dzīves pieredzes gaismā. Mūsu māksla veido draudzīgu un aizraujošu saikni starp skatītāju un radošajiem darbiem. Katrs apmeklētājs tiek aicināts iegrimt opārta pasaulē un atrast savu unikālo saikni ar šo māksliniecisko izpausmi.”

Vienlaikus šī izstāde ir vērsta uz iesaistīšanos sabiedriskos pasākumos un pozitīvu emociju veicināšanu, nodrošinot centra klientiem iespēju prezentēt savus darbus sabiedrībai. Tādējādi tiek veicināta ne tikai klientu darba rezultātu redzamība, bet arī pašapziņas celšana. Izstāde kalpo kā platforma, kas atbalsta un stimulē cilvēkus ar garīga rakstura traucējumiem, radot iespējas izpausties un attīstīties, kā arī veicinot sociālo integrāciju.

Izstāde ir skatāma NVO nama darba laikā - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 21.00 un sestdienās no plkst. 9.00 līdz 20.00. 

Ieeja izstādē ir bez maksas. Laipni aicinām visus interesentus apmeklēt izstādi un aplūkot spilgtos un izteiksmīgos darbus! 

Nodibinājums “Fonds Kopā” ir organizācija, kuras viena no galvenajām misijām ir veicināt sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem: sniegt atbalstu, nodrošināt svarīgas informācijas pieejamību, sekmēt integrēšanos sabiedrībā, mazināt sociālo atstumtību. Viens no “Fonds Kopā” pakalpojumiem ir Dienas aprūpes centrs “Kopā”, kas nodrošina darba dienās pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem iespēju saglabāt un attīstīt sociālās prasmes, izglītoties un saturīgi pavadīt brīvo laiku, iesaistoties dažādās individuālās un grupas nodarbībās.

Informāciju sagatavoja: Zinta Gugane Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centra Apkaimju attīstības un sabiedrības integrācijas pārvaldes Sabiedrības integrācijas un līdzdalības nodaļas NVO atbalsta sektora projektu vadītāja. E-pasts: zinta.gugane@riga.lv.

http://apkaimes.lv