Turpmāk visā valstī pēc vienotas kārtības izsniegs un anulēs licences neformālās izglītības programmu īstenošanai

Turpmāk visā valstī pēc vienotas kārtības izsniegs un anulēs licences neformālās izglītības programmu īstenošanai

Lai veicinātu neformālās izglītības, tostarp digitālo prasmju apguves, pieejamību un kvalitāti Latvijā, valdībā apstiprināti jauni, visā valstī vienoti noteikumi “Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība”.

Nepieciešamība noteikt vienotu kārtību, kādā pašvaldība izsniedz un anulē atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai, radusies, izvērtējot iepriekš spēkā esošo praksi, kad katra pašvaldība noteica savu programmu licencēšanas kārtību. Paredzams, ka turpmāk tiks nodrošināts kvalitatīvāks neformālās izglītības programmas īstenošanas pakalpojuma piedāvājums tā saņēmējiem. Vienota  atļaujas izsniegšanas kārtība mazinās administratīvo slogu un veicinās vienotu izpratni par šo procesu pakalpojuma sniedzējiem.

Valdībā apstiprinātais tiesību akts nosaka, kurā pašvaldībā personai, kas vēlas īstenot neformālo izglītības programmu, iesniedzams iesniegums atļaujas saņemšanai, kā arī - kāda informācija iekļaujama iesniegumā atļaujas saņemšanai, kādi dokumenti pievienojami iesniegumam, kādus sasniedzamos rezultātus programma plāno īstenot u.c.

Ilgtermiņa mērķis ir veicināt vienmērīgi augstāku neformālās izglītības programmu kvalitāti, nodrošinot izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanas procedūras caurskatāmību un standartizāciju, sekmējot bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaisti mūžizglītībā.

MK noteikumi "Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai" - atvērt ŠEIT.