RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Finansēšanas konkurss līdzekļu piešķiršanai festivālu rīkošanai galvaspilsētā 2023., 2024. un 2025. gadā.

Nosaukums Joma Pieteikšanās termiņš Norises laiks Statuss
Finansēšanas konkurss līdzekļu piešķiršanai festivālu rīkošanai galvaspilsētā 2023., 2024. un 2025. gadā. Kultūra 31.12.2023. 01.02.2023. - 31.12.2025. Rezultāts

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD) izsludina finansēšanas konkursu, lai piešķirtu līdzekļus festivālu rīkošanai galvaspilsētā 2023., 2024. un 2025. gadā.

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt komersantu, biedrību vai nodibinājumu organizētu Rīgas pašvaldībai nozīmīgu, mākslinieciski kvalitatīvu un starptautiski atpazīstamu kultūras un mākslas festivālu īstenošanu galvaspilsētas administratīvajā teritorijā.

Pieteikumus konkursā „Līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība privātpersonu organizēto festivālu īstenošanai 2023., 2024. un 2025. gadā” jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 2023. gada 23. janvāra plkst. 12.00 elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi iksd@riga.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

Konkursa nolikumu un ar to saistītos dokumentus skatīt zemāk. *Konkursa nolikuma pielikumi Nr. 3 un Nr. 3.1 par nākamajiem 2024. un 2025. gadiem būs jāaizpilda tikai pēc līguma slēgšanas.

Piedalīties konkursā un pretendēt uz līdzfinansējuma saņemšanu var festivāli, kas īstenoti galvaspilsētas administratīvajā teritorijā vismaz divas reizes pēdējo piecu gadu laikā.

Festivālu īstenošanas periods ir paredzēts no finansēšanas līguma noslēgšanas brīža līdz 2025. gada 31. decembrim.

Papildu informācija: Ieva Zariņa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes Kultūras projektu un publisku pasākumu nodaļas projektu koordinatore, tālrunis: 67043670, e-pasts: Ieva.Zarina@riga.lv.

Rezultāti