RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/7 Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
09.05.2021. 14.06.2021. Aktīvs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) kā centralizēta iepirkuma institūcija veic atklātu konkursu „Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/7 (turpmāk - Atklāts konkurss).

Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde 4 (četru) Departamenta padotībā esošo Rīgas izglītības iestāžu (turpmāk  - Iestādes) vajadzībām. Iepirkuma priekšmets tiek sadalīts 4 (četrās) iepirkuma daļās saskaņā ar šī iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Atklāta konkursa dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā Atklāta konkursa dokumentiem.

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu