RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Rīgas pilsētas publiskās slidotavas darbības nodrošināšana

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/15 Rīgas pilsētas publiskās slidotavas darbības nodrošināšana
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
27.08.2018. 14.09.2018. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Rīgas pilsētas publiskās slidotavas darbības nodrošināšana”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/15 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena:  līdz EUR 528 950,00  bez PVN (5 (piecām) sezonām).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10. pantu.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: Nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
Piedāvājums jāiesniedz Departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 līdz 2018. gada 14. septembrim plkst. 10.00.
Kontaktpersona Iepirkuma organizatoriskajos jautājumos – Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv,  jautājumos par Tehnisko specifikāciju – Haralds Gudermanis, e-pasts: Haralds.Gudermanis@riga.lv.
 

Pielikumi