RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana noliktavā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/22 Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana noliktavā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
07.12.2018. 27.12.2018. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments), veic iepirkumu "Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana noliktavā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros", identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/22 (turpmāk - Iepirkums).

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Paredzamā kopējā līgumcena – 71 500,00 euro (bez PVN).

Iepirkuma norises kārtība - Atklāts konkurss (PIL 8.panta pirmās daļas 1.punkts).

Piedāvājumu izvēles kritērijs: Nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar kritēriju viszemākā cena.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv sistēmā līdz 2018. gada 27. decembrim plkst. 10:00.​ 

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā atklātā konkursa dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/15047

Kontaktpersonas Iepirkuma organizatoriskajos jautājumos – Inese Cipruse, e-pasts: Inese.Cipruse@riga.lv; Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju – 1. – 3. pakalpojuma grupai – Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv; 4.pakalpojuma grupai – Dzintra Oga-Vasule, e-pasts: Dzintra.Oga@riga.lv.

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu