RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Sarunu procedūra “Tīmekļa programmatūras pakalpojumi elektronisku aptauju veikšanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās izglītības iestādēs”

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2022/25 Sarunu procedūra “Tīmekļa programmatūras pakalpojumi elektronisku aptauju veikšanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās izglītības iestādēs”
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
03.02.2023. 23.12.2022. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sarunu procedūras „Tīmekļa programmatūras pakalpojumi elektronisku aptauju veikšanai Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošajās izglītības iestādēs” (identifikācijas Nr. RD IKSD 2022/25) rezultātā iepirkuma komisija 12.01.2023. pieņēma lēmumu piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam:

Edurio LTD filiāle Latvijā, reģ. Nr. 40203016097, ar piedāvāto līgumcenu 102 148,64 EUR  bez PVN.

Pielikumi