RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Karogu un vertikālo karoglentu ar svētku simboliku izgatavošana un piegāde svētku noformējuma realizēšanai pilsētvidē

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2023/2 Karogu un vertikālo karoglentu ar svētku simboliku izgatavošana un piegāde svētku noformējuma realizēšanai pilsētvidē
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
03.03.2023. 23.03.2023. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) veic iepirkumu "Karogu un vertikālo karogu ar svētku simboliku izgatavošana un piegāde pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros", identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/2.

Paredzamā līgumcena – līdz 110 000,00 EUR ,kura ietver paredzamo līgumcenu par 2 (diviem) izpildes posmiem līdz 94 000,00 EUR 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” regulējumu, CPV kods 39563400-0.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: viszemākā cena.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) līdz 23.03.2023. plkst.10:00.

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā atklātā konkursa dokumentiem https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/97141 

Kontaktpersonas atklāta konkursa organizatoriskajos jautājumos – Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju – Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu