RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2023/4 Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
22.03.2023. 11.04.2023. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) veic iepirkumu "Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai", identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/4.

Paredzamā līgumcena – līdz 110 000,00 EUR ,kura ietver paredzamo līgumcenu par 7 (septiņiem) pakalpojuma izpildes posmiem līdz 94 000,00 EUR.

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” regulējumu, CPV kods 51000000-9; papildu kods: 45111100-9.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: viszemākā cena.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) līdz 11.04.2023. plkst.9:00.

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā atklātā konkursa dokumentiem https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/97141

Kontaktpersonas atklāta konkursa organizatoriskajos jautājumos – Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju – Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu