RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Sarunu procedūras “Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” pakalpojumi”

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2020/24 Sarunu procedūras “Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” pakalpojumi”
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
22.01.2021. 28.01.2021. Noslēdzies

Iepirkuma komisijas 28.01.2021. sēdē (protokols Nr.2) pieņemts lēmums piešķirt iepirkuma „Programmas “Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs” pakalpojumi” Nr. RD IKSD 2020/24  līguma slēgšanas tiesības Biedrībai „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”, Reģ. Nr. 40008029381, ar 2021. gada līgumcenu līdz 84 285,00 EUR (astoņdesmit četri tūkstoši divi simti astoņdesmit pieci euro, 00 centi). Ja Pasūtītājs izmanto tiesības pagarināt Iepirkuma līguma darbību, trīs gadu periodu kopējā līgumcena ir līdz  450 000,00 EUR (četri simti piecdesmit tūkstoši euro, 00 centi).

 

Pielikumi