RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Karogu un vertikālo karogu ar svētku simboliku izgatavošana un piegāde pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/2 Karogu un vertikālo karogu ar svētku simboliku izgatavošana un piegāde pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
17.02.2021. 10.03.2021. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments) veic iepirkumu "Karogu un vertikālo karogu ar svētku simboliku izgatavošana un piegāde pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros", identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/2.

Paredzamā līgumcena – līdz 86 800,00 EUR ,kura ietver paredzamo līgumcenu par 3 (trīs) izpildes posmiem līdz 48 800,00 EUR 

Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu, CPV kods 39563400-0.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: viszemākā cena.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv) līdz 2021. gada 10. martam plkst. 11:00.​ 

Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā atklātā konkursa dokumentiem  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/51949

Kontaktpersonas atklāta konkursa organizatoriskajos jautājumos – Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju – Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

Pielikumi