RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Pedagogu supervīziju organizēšana un īstenošana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/20 Pedagogu supervīziju organizēšana un īstenošana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vajadzībām
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
15.10.2021. 06.10.2021. Noslēdzies

Iepirkuma komisijas 07.10.2021. sēdē (protokols Nr.2) tika pieņemts lēmums piešķirt līguma slēgšanas tiesības šādās Iepirkuma daļās šādiem Kandidātiem:

SIA “Avifora”

4.daļa "Supervīzijas Ziemeļu rajona skolām" - 3750.00 euro
 

SIA Konsultāciju aģentūra Alise

2.daļa "Supervīzijas Vidzemes priekšpilsētas skolām, 1. grupa"  4896 euro
3.daļa "Supervīzijas Vidzemes priekšpilsētas skolām, 2. grupa"  4752 euro
 

Pārtraukt sarunu procedūru 1.daļā "Supervīzijas Kurzemes rajona skolām", kurā netika iesniegti piedāvājumi, pamatojoties uz Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1. apakšpunktu un sarunu procedūras nolikuma 1.8.2. apakšpunktu.

Pielikumi