RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Projekti

Nosaukums Avots Īstenošanas periods Kopējais finansējums (EUR)
Projekts “Kompetences - kvalitāte - kvantitāte darbā ar riska grupas jauniešiem” Eiropas Savienības programma “Erasmus+” 01.02.2019. - 29.02.2020. 69528
Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs Jaunatnes politikas valsts programma 2022. – 2024. gadam 15.08.2022. - 31.01.2023. 13825
Projekts "Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)" Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 01.03.2022. - 28.02.2024. 34742
Inovatīvas stratēģijas sabiedriskajā ēdināšanā: ilgtspējīgas sabiedriskās ēdināšanas instrumentu kopuma paplašināšana (StratKIT+) Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam 01.10.2022. - 31.03.2024. 43680
Projekts “Personu mobilitāte RD IKSD konsorcija akreditētajā projektā 2023. gadā” Eiropas Savienības fondu programma Erasmus+ un Rīgas pašvaldības finansējums 01.06.2023. - 31.08.2024. 59629
Projekts "Atbalsts Rīgas skolu pašpārvalžu attīstībai “Kontakts”" Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programma 2023.-2025. gadam un Rīgas pašvaldības finansējums 15.08.2023. - 31.12.2023. 19200
Projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9. klasēm” Eiropas Struktūrfondi un Rīgas pašvaldības finansējums 07.06.2023. - 30.06.2024. 804546
Veselīga maltīte visiem Eiropas Savienības programma izglītības un mācību, jaunatnes un sporta jomās Erasmus+ 01.12.2023. - 30.11.2026. 21200
Projekts "Digitālās plaisas mazināšana sociāli neaizsargātajām grupām un izglītības iestādēs" Atveseļošanās fonda un Rīgas pašvaldības finansējums 22.09.2023. - 30.06.2026. 219869
Projekts “Ilgtspējīga uzņēmējdarbības izglītība” Interreg Europe programma 01.04.2024. - 30.06.2028. 218780