RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Projekti

Nosaukums Avots Īstenošanas periods Kopējais finansējums(EUR)
Projekts “Kompetences - kvalitāte - kvantitāte darbā ar riska grupas jauniešiem” Eiropas Savienības programma “Erasmus+” 01.02.2019. - 29.02.2020. 69528
Programma “Kontakts” Rīgas vispārējās izglītības iestāžu pašpārvaldēs Jaunatnes politikas valsts programma 2022. – 2024. gadam 15.08.2022. - 31.01.2023. 13825
Projekts "Līdzdalības budžeti jaunatnes jomā, veicinot jauniešu iespējas ar lielo datu palīdzību (YUPAD)" Eiropas Savienības Izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+ 01.03.2022. - 28.02.2024. 34742
Inovatīvas stratēģijas sabiedriskajā ēdināšanā: ilgtspējīgas sabiedriskās ēdināšanas instrumentu kopuma paplašināšana (StratKIT+) Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam 01.10.2022. - 31.03.2024. 43680