RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Aktīvās atpūtas pasākuma “Sportiskie Ziemassvētki” organizēšanas pakalpojumi

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2022/24 Aktīvās atpūtas pasākuma “Sportiskie Ziemassvētki” organizēšanas pakalpojumi
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
11.11.2022. 23.11.2022. Izbeigts bez rezultāta

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Aktīvās atpūtas pasākuma “Sportiskie Ziemassvētki” organizēšanas pakalpojumi”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2022/24 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena: līdz EUR 57 850.00  bez PVN.

Iepirkuma norises kārtība: tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma 2.punktā minētajiem pakalpojumiem “Administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi”.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā Iepirkuma daļā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.6.punktā noteiktajiem kritērijiem.
Piedāvājums jāiesniedz EIS sistēmā līdz 23.11.2022. plkst. 10:00. (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/91330)
Kontaktpersonas juridiskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Inta Streiča, e-pasts: Inta.Streica@riga.lv.
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268 .

Pielikumi