RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

DEGVIELAS PIEGĀDE RĪGAS CENTRĀLAJAI BIBLIOTĒKAI

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RCB 2019/2 DEGVIELAS PIEGĀDE RĪGAS CENTRĀLAJAI BIBLIOTĒKAI
Rīgas Centrālā bibliotēka
Brīvības iela 49/53
Centra rajons , LV-1010
Tālr. : 67037121
rcb@riga.lv http://www.rcb.lv/
09.12.2019. 20.12.2019. Noslēdzies

~~Rīgas Centrālā bibliotēka (turpmāk - RCB) veic iepirkumu “Degvielas piegāde Rīgas Centrālajai bibliotēkai”, identifikācijas Nr. RCB 2019/2
Iepirkuma priekšmets sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena 1.daļai ir līdz EUR 3659 bez PVN
Paredzamā līgumcena 2.daļai ir līdz EUR 8967 bez PVN
Iepirkuma norises kārtība - PIL 9.panta kārtībā
Piedāvājumu izvēles kritērijs visām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu;
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski www.eis.gov.lv sistēmā līdz 2019. gada 20. decembrim plkst. 12:00.
Iepirkuma dokumenti pieejami sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā Iepirkuma dokumentiem
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/31007
Kontaktpersonas Linda Štamere, linda.stamere@riga.lv
 

Pielikumi