RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Ziemassvētku egļu nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2019/27 Ziemassvētku egļu nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
27.09.2019. 10.10.2019. Noslēdzies

~

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Ziemassvētku egļu nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2019/27 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 20 500,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – visām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums jāiesniedz Departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5 līdz 2019. gada 10. oktobrim plkst. 14.00.
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

 

Pielikumi