RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža horizontālajos un vertikālajos lielformāta stendos un ēku fasādēs pilsētas svētku noformējuma realizēšanas i

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2022/23 Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža horizontālajos un vertikālajos lielformāta stendos un ēku fasādēs pilsētas svētku noformējuma realizēšanas i
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
29.11.2022. 22.12.2022. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu “Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2022/23 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 100 000,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punktu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2022. gada 22. decembra plkst. 10.00. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/92165 
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu –Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv, par tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv (1. – 3. pakalpojuma grupai), 4. pakalpojuma grupai – Dzintra Oga-Vasule, e-pasts Dzintra.Oga@riga.lv.
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268

 

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu