RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2020/21 Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
19.11.2020. 14.12.2020. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu “Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/21 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 59 000,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punktu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020. gada 14. decembra plkst. 10.00.~~https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/47791
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu –Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv un Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv, par tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv (1. – 2. pakalpojuma grupai), 3. pakalpojuma grupai – Dzintra Oga-Vasule, e-pasts Dzintra.Oga@riga.lv.
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/47791

 

 

Pielikumi