RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Portatīvo datoru apdrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2023/3 Portatīvo datoru apdrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
07.03.2023. 24.03.2023. Izbeigts bez rezultāta

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu “Portatīvo datoru apdrošināšanas pakalpojumi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esošo skolu vajadzībām”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/3.
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts divās daļās.
Paredzamā līgumcena par Konkursa divām daļām kopā ir līdz EUR 102 842,00  (bez PVN).

Iepirkums netiek dalīts daļās.

Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8. panta pirmās daļas 1.punktu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs –Nolikuma prasībām atbilstošs  piedāvājums ar viszemāko finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu. 
Piedāvājums jāiesniedz līdz 2023. gada 24. marta plkst. 10.00. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/97084  
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu –Agita Forande, e-pasts: agita.forande@riga.lv, jautājumos par tehnisko specifikāciju – Iluta Ādama, e-pasts: iluta.adama@riga.lv..
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268

 

Pielikumi