RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Jāņu svinību pasākumu organizēšana Dzegužkalna un Grīziņkalna parkos

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2023/5 Jāņu svinību pasākumu organizēšana Dzegužkalna un Grīziņkalna parkos
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
17.03.2023. 05.04.2023. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Jāņu svinību pasākumu organizēšana Dzegužkalna un Grīziņkalna parkos”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/5 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās.
Paredzamā līgumcena: līdz EUR 138 842,980  bez PVN.

Iepirkuma norises kārtība: tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmo daļu par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma 2.punktā minētajiem pakalpojumiem “Administratīvie, sociālie, izglītības, veselības aprūpes un kultūras pakalpojumi”.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums katrā Iepirkuma daļā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.6.punktā noteiktajiem kritērijiem.
Piedāvājums jāiesniedz EIS sistēmā līdz 2023. gada 5.aprīlī plkst. 9:00. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/97915 
Kontaktpersonas juridiskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Inese Liepaa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju -Ludmila Levite, e-pasts: Ludmila.Levite@riga.lv.
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268 .

 

 

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu