RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Karogu, vertikālo karogu , kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2021/1 Karogu, vertikālo karogu , kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
16.02.2021. 10.03.2021. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu „Karogu, vertikālo karogu , kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/1 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena: līdz EUR 580200,00  bez PVN.

Līgumcena par 4.pakalpojuma izpildes posmiem-  EUR 38 200,00 bez PVN
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu un MK.28.02.2017.Nr107.
Piedāvājumu izvēles kritērijs: visām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
Piedāvājums jāiesniedz EIS sistēmā līdz 2021. gada 10. martam plkst. 10:00. https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/51947 
Kontaktpersonas juridiskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.
Iepirkuma dokumenti ir pieejami pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268 .

 

Pielikumi