RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Mēbeļu piegāde pašvaldības kultūras iestādes “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” vajadzībām

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
Nr.RD IKSD 2021/13 Mēbeļu piegāde pašvaldības kultūras iestādes “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” vajadzībām
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
14.09.2021. 04.10.2021. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments  veic iepirkumu “Mēbeļu piegāde pašvaldības kultūras iestādes “Ziemeļrīgas kultūras apvienība” vajadzībām”  (identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/13).


Piedāvājumu var iesniegt tikai elektroniski līdz 2021. gada 4. oktobra plkst. 10.00 www.eis.gov.lv sistēmā.


Lūdzam pretendentus savlaicīgi reģistrēties un iesniegt piedāvājumus Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošajā valsts informācijas sistēmas e-konkursu apakšsistēmā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”. Ārpus E-iepirkumu sistēmas vai pēc nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks noraidīti.


Atklāts konkurss tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktam,(CPV kods 39100000-3 Mēbeles).

Izpildītājs Preces Piegādi veic ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās (abpusējas parakstīšanas) dienas.
Piedāvājumu izvēles kritērijs – Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Komisija atzīs piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko vērtējumu.

Iepirkuma kontaktpersona Kristīne Graudumniece, tālrunis 67026892, e-pasts kristine.graudumniece@riga.lv, Inese Liepa 67026870, e-pasts inese.liepa@riga.lv, .

Pielikumos  - Nolikums un tā pielikumi.

Iepirkuma dokumentācija ir pieejama https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Documents/60140 

 

Pielikumi

Paziņojums par lēmumu