RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

“Griezto ziedu, pušķu un ziedu kompozīciju iegāde Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vajadzībām”

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2018/24 “Griezto ziedu, pušķu un ziedu kompozīciju iegāde Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vajadzībām”
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
20.12.2018. 09.01.2019. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) veic iepirkumu “Griezto ziedu, pušķu un ziedu kompozīciju iegāde Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta vajadzībām” identifikācijas Nr. RD IKSD 2018/24 (turpmāk - Iepirkums).
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Paredzamā līgumcena līdz EUR 30 000,00  (bez PVN).
Iepirkuma norises kārtība: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
Piedāvājuma izvēles kritērijs – visām prasībām atbilstošs, saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu (nosacītā piedāvājuma cena).

Piedāvājums jāiesniedz Departamentā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Klientu apkalpošanas centrā līdz 2019. gada 9. janvārim plkst. 10.00.
Kontaktpersonas organizatoriskos jautājumos  – Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv

Pielikumi