RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTS

IZGLĪTĪBA

KULTŪRA

SPORTS

INTEGRĀCIJA

KATALOGS

Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm

id nr. Nosaukums Iestāde Datums Termiņš Statuss
RD IKSD 2020/23 Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm
Rīgas domes Izglītības
kultūras un sporta departaments
22.11.2020. 13.01.2021. Noslēdzies

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk - Departaments) kā centralizēta iepirkuma institūcija veic atklātu konkursu „Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/23 (turpmāk - Atklāts konkurss).

Iepirkuma priekšmets - Pārtikas produktu piegāde 44 (četrdesmit četru) Departamenta padotībā esošo Rīgas izglītības iestāžu (turpmāk  - Iestādes) vajadzībām. Iepirkuma priekšmets tiek sadalīts 12 (divpadsmit) iepirkuma daļās saskaņā ar šī iepirkuma nolikumā un tā pielikumos (turpmāk – Nolikums) noteiktajām prasībām.

Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv.

Atklāta konkursa dokumenti pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā sadaļā "E-konkursi" pie attiecīgā Atklāta konkursa dokumentiem.

----------------------------------------------------------------------------------------

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklāta konkursa “Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm”  (identifikācijas Nr.RD IKSD 2020/23) (turpmāk – Konkurss) komisija 17.12.2020. sēdē pieņēma lēmumu apstiprināt Konkursa nolikuma grozījumus, veicot izmaiņas Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskais un finanšu piedāvājums”, 2.2.pielikumā “Apkopojums par pārtikas produktiem ar atbilstību BL, NPLKS un LPIA prasībām”, un pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 13.01.2021.

Pielikumi